Bastukällan Bastutillbehör Bastukaminer Bastumössor och Bastudofter

Bastukällan tillverkar Bastutillbehör Bastumössor och Bastudofter men säljer även Harvias Bastukaminer både till privat och företag. Bastukällan manufactures Sauna accessories Sauna hats and Sauna scent but also sells Harvia's Sauna stoves to both private individuals and companies.

Historien

År 2006 startar Leila Kemof Bastukällan och driver en butik på Köpmantorget i Luleå till en början så sker bara försäljning i butiken men ganska snart så startas en hemsida med webshop. Butiken upphör 2012 och Bastukällan övergår till att bli en renodlad e-handels shop. 2017 i november köper nuvarande ägare Bastukällan och startar processen med en ny och modern hemsida. Många av produkterna är Bastukällans egna men försöker jobba med det finska bastuarvet som fokus.

2020 och 2021 har varit bra år för bastukällan och 2021 blir ett nytt omsättningsrekord. Bastukällan är det minsta bolaget i koncernen med sin knappt 3 milj. i omsättning. 

 

The History

In 2006, Leila Kemof started Bastukällan and ran a store on Köpmantorget in Luleå, initially only sales took place in the store, but pretty soon a website with a webshop was started. The store will close in 2012 and Bastukällan will become a pure e-commerce shop. In November 2017, the current owner buys Bastukällan and starts the process with a new and modern website. Many of the products are Bastukällan's own but try to work with the Finnish sauna heritage as a focus.

2020 and 2021 have been good years for Bastukällan and 2021 will be a new sales record. Bastukällan is the smallest company in the group with just under SEK 3 million. in turnover.