Sorselestugan Attefallshus Bastustugor Garage och Friggebodar

Sorselestugan tillverkar prefabricerade Attefallshus Bastustugor Garage och Friggebodar men även förråd, fritidshus mm. Sorselestugan manufactures prefabricated Attefallshus Sauna Cottages Garages and Friggebodar but also, storage, summer houses etc.

 

Historien  

 

Namnet Sorselestugan bildades 1982, men trähus tillverkningen pågick innan det. Det var när Friggebodan kom som det tog fart, det tog inte lång tid innan namnet var ett begrepp i branchen och först var det 9,9 m2 sedan blev det 15 m2 som blev standard sedan har det rullat på. Det var Gösta Sundström Pappa till Dan-Gösta Sundström och hans bror Thomas som startade det hela på senare år så var det Dan-Gösta och fru Eva som drev verksamheten fram till maj 2010 sedan en kort sejour med ett ägarbolag som bara hade det i sex månader innan nuvarande ägare tog över i februari 2011. Sedan kom Attefallshusen 25m2 2 Juli 2014 efter det att Boverket presenterade attefallshuset i en rapport i december 2013. Idén var att man utan alltför mycket administration skulle få slå upp ett hus på upp till 25 kvadratmeter. Namnet kom från Sveriges dåvarande bostadsminister Stefan Attefall, 1 Augusti 2020 så blev det tillåtet med 30m2 Attefallshus eller Bolundare om man så vill.

Sorselestugan har positionerat sig som en av dom större aktörerna för denna typ av byggnationer och 2018 så började Sorselestugan bygga Modulhus och Garage till skillnad från att bara göra knuttimrat. Detta har utvecklats väl och under 2022 så kommer fabriken att byggas ut med totalt 1600m2. 

 

The History

 

The name Sorselestugan was formed in 1982, but wooden house production was going on before that. It was when Friggebodan came that it took off, it did not take long before the name was a concept in the industry and first it was 9.9 m2 then it became 15 m2 which became standard then it has rolled on. It was Gösta Sundström Dad of Dan-Gösta Sundström and his brother Thomas who started it all in recent years, it was Dan-Gösta and wife Eva who ran the business until May 2010 after a short stay with an owner company that only had it for six months before the current owner took over in February 2011. Then came Attefallshusen 25m2 2 July 2014 after the National Board of Housing, Building and Planning presented the attefallshuset in a report in December 2013. The idea was that without too much administration you could build a house of up to 25 square meters. The name came from Sweden's then Minister of Housing Stefan Attefall, 1 August 2020, it was allowed with 30m2 Attefallshus or Bolundare if you want.

 

Sorselestugan has positioned itself as one of the major players for this type of construction and in 2018, Sorselestugan began building Modulhus and Garage, as opposed to just making knot timber. This has developed well and in 2022 the factory will be expanded with a total of 1600m2.