Sorselebryggan Flytbryggor Bastuflottar och Pontoner

Sorselebryggan tillverkar Flytbryggor Bastuflottar och Pontoner för ett subarktiskt klimat med hög stabilitet och lång livslängd. Sorselebryggan manufactures floating jetty, sauna rafts and pontoons for a subarctic climate with high stability and long service life.

 

Historien

Sorselebryggan är utvecklad I Sorsele av Sorselestugan dels eftersom det finns en lång historia av att tillverka prefabricerade produkter samtidigt som bryggor ligger oss varmt om hjärtat. Målet var att ta fram en brygga för subarktiskt klimat som går att lämna i året om trots tjocka isar. Det andra målet vara att hitta så bra stabilitet dvs. att få flytkraften ut fördelat så långt ut som möjligt på sidorna så att rotationskraften inte ligger i mitten vilket det blir om man fördelar pontoner under hela bryggan, enkelt kan det jämföras med en enkelskrovsbåt mot en katamaran. Därför har Sorselebryggan runda rörpontoner som vi svetsar ihop på fabriken i Sorsele. Sorselebryggan började således tillverkas 2014 och har varit en framgång sedan dess. 2016 så kom bastuflottarna och 2018 så tog vi fram den kanske mest avancerade flytbryggan Premium Ocean som kombinerar extrem styrka med smidighet och är i första hand tänkt för kommersiella marknaden eller för den som vill ha något riktigt bra. Sorselebryggan är ett varumärke som ingår i Sorselestugan.

 

The History

Sorselebryggan has been developed in Sorsele by Sorselestugan partly because there is a long history of manufacturing prefabricated products at the same time as floating jetty are close to our hearts. The goal was to develop a jetty for a subarctic climate that can be left all year round despite thick ice. The second goal is to find such good stability, ie. to get the buoyancy force distributed as far out as possible on the sides so that the rotational force is not in the middle, which is what happens if you distribute pontoons throughout the bridge, it can easily be compared to a single-hull boat against a catamaran. That is why Sorselebryggan has round pipe pontoons that we weld together at the factory in Sorsele. The Sorsele Floating jetty began to be manufactured in 2014 and has been a success ever since. In 2016 came the sauna rafts and in 2018 we developed perhaps the most advanced floating jetty Premium Ocean which combines extreme strength with agility and is primarily intended for the commercial market or for those who want something really good. Sorselebryggan is a brand that is part of Sorselestugan.